21,098 km

STARTO LAIKAS

21.098 km distancijos startas – 17:30 val.

LAIKO LIMITAS

Numatytas rungties laiko limitas – 180 min.*

*21.098 km tarpiniai laiko limitai (nuo starto šūvio, t.y. pagal oficialų laiką):

  • Ties 1 km – 15 min
  • Ties 5 km – 45 min
  • Ties 6 km – 55 min

21.098 km distancijos dalyviams neįveikus tarpinių laiko limitų per numatyta laiką trasos gali būti performuojamos ir atidaromos eismui judėti, o dalyviai – diskvalifikuojami


AMŽIAUS APRIBOJIMAS

Šioje distancijoje gali dalyvauti ne jaunesni nei 16 metų dalyviai.

Asmenys iki 18 metų atsiimdami dalyvio numerį privalo pateikti užpildytą bei pasirašytą tėvų sutikimo formą.


STARTAS / FINIŠAS

Šios distancijos startas ir finišas Katedros aikštėje.

Distancija skirta rimčiausiems bėgikams ir profesionaliems sportininkams.